www.herman8company.dk
Vi støtter virksomheder med Search, Selection, Outplacement og Karriererådgivning gennem strategiske restruktureringer i et dynamisk arbejdsmarked


Search and Selection

Optimal rekruttering kræver indsigt i strategiudvikling, markedsføring og karriererådgivning. Det er helt afgørende for en virksomheds konkurrenceevne, at den formår at tiltrække, fastholde og udvikle engagerede medarbejdere.

Herman & Companys konsulenter repræsenterer mange års erfaring med rekruttering af ledere og specialister på højt niveau samt bestyrelsesmedlemmer. Vi hjælper Jer med at finde den rigtige person til det rigtige job.

Vi kan på virksomhedens vegne tage ansvar for og gennemføre hele processen. Vi kan være med som sparringpartnere og proceskonsulenter fra start til slut. Vi benytter os typisk af search eller en kombination af search og selection afhængig af hvilken stilling det drejer sig om. Vi følger tæt op på alle kandidater, både før, under og efter processen

Alle interviewede kandidater får individuel karriererådgivning, selv hvis de ikke bliver valgt til den aktuelle stilling. Det er afgørende for os, at alle kandidater får det bedst mulige indtryk af båre;de jer, os og den proces, de har været igennem. Vi er ambassadører for de virksomheder, som vi samarbejder med, og vi bestræber os på, at alle kandidater har grund til at optræde som positive ambassadører for virksomheden, også de, der ikke får tilbudt stillingen.

Efter en gennemført  rekruttering, undersøger vi altid virksomhedens og kandidatens tilfredshed med forløbet. Ligeledes følger vi op på ansættelsesforholdet hos virksomheden og den nye medarbejder efter 1, 3 og 6 måneders ansættelse.

Kontakt os for mere information: info@herman8company.com

 

 

 

Herman&Company

- because we care