www.herman8company.dk
Vi støtter virksomheder med Search, Selection, Outplacement og Karriererådgivning gennem strategiske restruktureringer i et dynamisk arbejdsmarked
Outplacement

Vi støtter virksomheder, der står overfor strategiske restruktureringer. Det er altid vigtigt at kunne tilpasse sin virksomhed til de aktuelle markedsvilkår. Det er afgørende at alle parter oplever en restrukturering som et anstændigt forløb, hvor virksomheden påtager sig ansvaret for at afskedigede medarbejdere kommer styrket ud af forløbet.

Outplacement giver virksomheden mulighed for at udøve etisk og social ansvarlig ledelse. Udgangspunktet er et holistisk fokus, hvor både organisatoriske, ledelsesmæssige, den blivende organisation og opsagte kandidater støttes og motiveres til at kunne acceptere de nye vilkår der nu må arbejderes under. En afklaret, respektfuld og værdig strategisk restrukturering kan gavne virksomhedens image

Når I tilbyder Jeres opsagte medarbejdere et individuelt jobsøgnings- og karriererådgivningsforløb hos Herman & Company; sikrer I Jer, at Jeres medarbejdere kommer videre med deres liv og karriere. Det giver Jer overskud til at gennemføre forandringsprocessen.

Vi tager udgangspunkt i den enkeltes tilstand, muligheder, ønsker og behov. Vi tror på, at ansvaret ligger hos den opsagte kandidat, men vi støtter, motiverer, sparrer og coacher kandidaten til at kunne se nye fremtidige muligheder. Vi ser det som vores fornemste opgave at hjælpe den opsagte i forhold til den enkeltes nuværende udgangspunkt, uanset alder og baggrund, med at opnå den størst mulige chance for at få den ønskede karriere og et nyt passende job.

Kontakt os for mere information: info@herman8company.com

 

 

 

Herman&Company

- because we care